Kontakt

PANNONIA AERO TECHNICS
Jablanova 21
31000 Osijek

Adresa lokacije hangara:
Osijek Airport
Vukovarska ul. 67
31207 Klisa
Hrvatska

tel: +385 98 506 588

Potvrda o odobrenju organizacije za održavanje HR.145.047